Dự án bất động sản

 

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/11/2018

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 08/11/2018

Xem thêm:

Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Chung cư Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Chênh lệch Giá bán Tổng giá
HH03C 6 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 35 11,77 940,95
HH03C 8 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 35 11,77 940,95
HH03C 10 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 35 11,77 940,95
HH03C 12 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 15 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 18 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 40 11,83 945,95
HH03C 7 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 40 11,83 945,95
HH03C 9 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 45 11,89 950,95
HH03C 10 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 35 11,77 940,95
HH03C 11 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 30 11,71 935,95
HH03C 12A 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 50 11,96 955,95
HH03C 15 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 45 11,89 950,95
HH03C 16 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 40 11,83 945,95
HH03C 17 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 45 11,89 950,95
HH03C 18 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 80% 40 11,83 945,95
HH03C 3 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 5 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 70 13,24 1.058,31
HH03C 10 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 70 13,24 1.058,31
HH03C 12 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 12A 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 65 13,17 1.053,31
HH03C 14 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 40 12,86 1.028,31
HH03C 15 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 55 13,05 1.043,31
HH03C 18 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 75 13,30 1.063,31
HH03C 2 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 40 12,86 1.028,31
HH03C 5 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 70 13,24 1.058,31
HH03C 10 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 40 12,86 1.028,31
HH03C 12 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 14 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 45 12,92 1.033,31
HH03C 17 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 65 13,17 1.053,31
HH03C 18 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 65 13,17 1.053,31
                     
HH03C 19 22 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 25 10,82 846,94
HH03C 19 24 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 20 10,76 841,94
HH03C 5 26 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 15 10,69 836,94
HH03C 8 26 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 25 10,82 846,94
HH03C 10 26 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 25 10,82 846,94
HH03C 12 26 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 20 10,76 841,94
HH03C 14 26 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 25 10,82 846,94
HH03C 5 28 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 15 10,69 836,94
HH03C 8 28 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 25 10,82 846,94
HH03C 9 28 78,28 Nam Bắc 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 10 28 78,28 Nam Bắc 10,5 80% 25 10,82 846,94
                     
HH03C 3 4 71,96 Tây Đông 11 80% 20 11,28 811,56
HH03C 10 4 71,96 Tây Đông 11 80% 25 11,35 816,56
HH03C 14 4 71,96 Tây Đông 11 80% 25 11,35 816,56
HH03C 16 4 71,96 Tây Đông 11 80% 25 11,35 816,56
HH03C 2 18 71,96 Đông Tây 12 80% 30 12,42 893,52
HH03C 5 18 71,96 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 7 18 71,96 Đông Tây 12 80% 35 12,49 898,52
HH03C 8 18 71,96 Đông Tây 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 12 18 71,96 Đông Tây 12 80% 55 12,76 918,52
HH03C 14 18 71,96 Đông Tây 12 80% 50 12,69 913,52
HH03C 15 18 71,96 Đông Tây 12 80% 60 12,83 923,52
HH03C 16 18 71,96 Đông Tây 12 80% 60 12,83 923,52
HH03C 18 18 71,96 Đông Tây 12 80% 65 12,90 928,52
                     
HH03C 3 8 71,63 Bắc Nam 10,5 80% 20 10,78 772,12
HH03C 11 8 71,63 Bắc Nam 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 12 8 71,63 Bắc Nam 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 12A 8 71,63 Bắc Nam 10,5 80% 20 10,78 772,12
HH03C 15 8 71,63 Bắc Nam 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 16 8 71,63 Bắc Nam 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 18 8 71,63 Bắc Nam 10,5 80% 30 10,92 782,12
HH03C 6 14 71,63 Bắc Nam 10,5 80% 20 10,78 772,12
HH03C 8 14 71,63 Bắc Nam 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 11 14 71,63 Bắc Nam 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 12 14 71,63 Bắc Nam 10,5 80% 20 10,78 772,12
HH03C 14 14 71,63 Bắc Nam 10,5 80% 20 10,78 772,12
HH03C 16 14 71,63 Bắc Nam 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 18 14 71,63 Bắc Nam 10,5 80% 20 10,78 772,12
HH03C 5 22 71,63 Nam Bắc 10,5 80% 20 10,78 772,12
HH03C 10 22 71,63 Nam Bắc 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 12 22 71,63 Nam Bắc 10,5 80% 15 10,71 767,12
HH03C 16 22 71,63 Nam Bắc 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 3 32 71,63 Nam Bắc 10,5 80% 15 10,71 767,12
HH03C 7 32 71,63 Nam Bắc 10,5 80% 15 10,71 767,12
HH03C 11 32 71,63 Nam Bắc 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 14 32 71,63 Nam Bắc 10,5 80% 25 10,85 777,12
HH03C 15 32 71,63 Nam Bắc 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 16 32 71,63 Nam Bắc 10,5 80% 25 10,85 777,12
                     
HH03C 3 10 68,35 Bắc Nam 10,5 80% 20 10,79 737,68
HH03C 7 10 68,35 Bắc Nam 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 9 10 68,35 Bắc Nam 10,5 80% 30 10,94 747,68
HH03C 11 10 68,35 Bắc Nam 10,5 80% 15 10,72 732,68
HH03C 12 10 68,35 Bắc Nam 10,5 80% 25 10,87 742,68
HH03C 14 10 68,35 Bắc Nam 10,5 80% 30 10,94 747,68
HH03C 15 10 68,35 Bắc Nam 10,5 80% 30 10,94 747,68
HH03C 16 10 68,35 Bắc Nam 10,5 80% 30 10,94 747,68
HH03C 18 10 68,35 Bắc Nam 10,5 80% 35 11,01 752,68
HH03C 3 12 68,35 Bắc Nam 10,5 80% 15 10,72 732,68
HH03C 7 12 68,35 Bắc Nam 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 12 12 68,35 Bắc Nam 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 14 12 68,35 Bắc Nam 10,5 80% 30 10,94 747,68
HH03C 15 12 68,35 Bắc Nam 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 16 12 68,35 Bắc Nam 10,5 80% 30 10,94 747,68
HH03C 17 12 68,35 Bắc Nam 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C 18 12 68,35 Bắc Nam 10,5 80% 35 11,01 752,68
HH03C 19 20 68,35 Nam Bắc 10,5 80% 25 10,87 742,68
HH03C 2 24 68,35 Nam Bắc 10,5 80% 15 10,72 732,68
HH03C 7 24 68,35 Nam Bắc 10,5 80% 20 10,79 737,68
HH03C 8 24 68,35 Nam Bắc 10,5 80% 30 10,94 747,68
HH03C 11 24 68,35 Nam Bắc 10,5 80% 15 10,72 732,68
HH03C 14 24 68,35 Nam Bắc 10,5 80% 30 10,94 747,68
HH03C 15 24 68,35 Nam Bắc 10,5 80% 30 10,94 747,68
HH03C 16 24 68,35 Nam Bắc 10,5 80% 30 10,94 747,68
HH03C 19 26 68,35 Nam Bắc 10,5 80% 20 10,79 737,68
HH03C 2 30 68,35 Nam Bắc 10,5 80% 20 10,79 737,68
HH03C 12 30 68,35 Nam Bắc 10,5 80% 30 10,94 747,68
HH03C 8 30 68,35 Nam Bắc 10,5 80% 30 10,94 747,68
HH03C 9 30 68,35 Nam Bắc 10,5 80% 30 10,94 747,68
HH03C 14 30 68,35 Nam Bắc 10,5 80% 30 10,94 747,68
HH03C 15 30 68,35 Nam Bắc 10,5 80% 30 10,94 747,68
HH03C 16 30 68,35 Nam Bắc 10,5 80% 30 10,94 747,68
HH03C 17 30 68,35 Nam Bắc 10,5 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03C Kiot 40 53,87 Đông ô góc   27,81 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C Kiot 4 52,5 Tây   40 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C Kiot 42 43,25 Nam   27 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C Kiot 56 43,25 Nam   27,27 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C Kiot 54 43,25 Nam   27 80% TT Liên hệ 10 triệu/tháng
HH03C Kiot 30 39,74 Đông ô góc   27,81 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C Kiot 12 39,74 Tây ô góc   41,2 80% TT Liên hệ 25 triệu/tháng
HH03C Kiot 48 36,58 Nam   27 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C Kiot 14 34,44 Bắc   27,27 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C Kiot 26 34,43 Bắc   27 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C Kiot 28 34,43 Bắc   27 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C Kiot 6 33,19 Tây   40 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C Kiot 8 33,19 Tây   40 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03C Kiot 34 33,19 Đông   27 80% TT Liên hệ Liên hệ
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03E Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/11/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03D Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/11/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/11/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/11/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/11/2018
Ưu điểm của B2.1 HH02 Thanh Hà Cienco 5
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03F Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/10/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03ABC Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/10/2018
Cập nhật giá bán chung cư B1.4 - HH02_2ABC Thanh Hà ngày 03/10/2018
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà A ngày 03/10/2018
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà B ngày 03/10/2018
Chung cư B2.1-HH03 Thanh Hà
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Bán liền kề B1.2 LK2 Thanh Hà Cienco5 vip 100 (m2) Thỏa thuận 13/03/2018 Hà Nội
chung cư thanh hà mường thanh...giá cả hợp lý cho từng hộ gia đinh 0 (m2) Thỏa thuận 14/11/2018 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư B2.1 HH02, HH03 Thanh Hà. Gía cực tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 05/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ view hồ CHung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 15/10/2018 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư B1.3 HH03C. Hướng đông nam view hồ. GIá rẻ! 0 (m2) Thỏa thuận 14/10/2018 Hà Nội
Phân phối căn hộ Chung cư B2.1 HH02, HH03 Thanh Hà. Gía gốc từ 10.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 05/11/2018 Hà Nội
Bán căn góc B1.3 HH03 Chung cư Thanh Hà. Gía chênh rẻ! Hỗ trợ vay vốn! 0 (m2) Thỏa thuận 15/09/2018 Hà Nội
Cần bán căn 1808 B1.3 HH03C Thanh Hà. Diện tích 46.55m2. Tổng hơn 600tr 0 (m2) Thỏa thuận 03/10/2018 Hà Nội
Phân phối Liền kề, Biệt thự Thanh Hà Hà Đông. Nhiều nguồn hàng chính chủ Cty. Gía tốt 0 (m2) Thỏa thuận 03/10/2018 Hà Nội
Bán căn 622 HH02-2B Thanh Hà, diện tích 76.71m2. Tổng tiền 879tr 0 (m2) Thỏa thuận 23/02/2018 Hà Nội
Cần bán căn 1404 B1.4 HH02-1B Thanh Hà. Diện tích 64.81m2, ban công hướng Nam thoáng mát 0 (m2) Thỏa thuận 20/02/2018 Hà Nội
Cần mua lại đất liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư Thanh Hà cienco 5 0 (m2) Thỏa thuận 12/07/2018 Hà Nội
Bán căn góc 602 HH02-1C Thanh Hà. Thiết kế đẹp, view thoàng đẹp. Gía tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 17/01/2018 Hà Nội
Phân phối căn hộ Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 09/01/2018 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ sớm để được giá tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 07/01/2018 Hà Nội
Cấn bán căn 64m2, căn 69m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc từ 9.5tr -10tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 29/12/2017 Hà Nội
Cần bán căn hộ Petnhouse Chung cư B1.4 HH02-1C Thanh Hà. Tổng tiền 660tr 0 (m2) Thỏa thuận 28/12/2017 Hà Nội
Bán căn đẹp Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Gía tốt thị trường! 0 (m2) Thỏa thuận 25/12/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Penthouse Chung cư Thanh Hà, giá gốc chỉ 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 16/12/2017 Hà Nội
Bán căn 1032 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Diên tích 69.48m2, giá gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ Chung cư B1.4 HH02 Thanh hà. Căn víew thẳng hồ rất đẹp. 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 232 diện tích 69.48m2 HH02-2C Thanh Hà. View sân chung, giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 69.48m2 hiếm hoi Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn hoa hậu Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Chênh giá tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn góc số 30 Chung cư B1.4 HH02 -1A Thanh Hà. Gốc view hồ siêu đẹp 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật Danh sách Liền kề - Biệt thự Thanh Hà khu A - đang giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật dánh sách hộ 69.48m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà đang được giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà Hà Đông 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
Thông tin dự án và mặt bằng căn hộ Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà 0 (m2) Thỏa thuận 22/09/2017 Hà Nội
Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Mường Thanh 85 (m2) 18Triệu 19/05/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư Thanh Hà Hà Đông, giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 18/06/2017 Hà Nội
BÁN LIỀN KỀ THANH HÀ MƯỜNG THANH 85 (m2) 19Triệu 05/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 31/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 28/04/2017 Hà Nội
Bán liền kề Thanh Hà khu A, B. giá tốt nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư Thanh Hà mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ HH02 Thanh Hà view hồ, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Tư vấn mua bán căn hộ CHung cư Thanh Hà B1.4 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Cập nhật danh sách căn hộ CHung cư Thanh Hà Mường Thanh mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH01B Thanh Hà, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01A Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01B Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Bán 5 căn chung cư Thanh Hà Mường Thanh giá gốc 9- 11tr/m2 0 (m2) 500Triệu 12/11/2018 Hà Nội
Cơ hội sở hữu Thanh Hà Cienco 5 tiện ích cho cư dân sinh sống 0 (m2) Thỏa thuận 14/07/2016 Hà Nội
Bán Liền kề Thanh Hà Mường Thanh giao thông thuận tiện, vị trí đẹp 0 (m2) Thỏa thuận 27/06/2016 Hà Nội
Thanh Hà Mường Thanh – Cienco 5 mức giá phù hợp với tài chính của bạn 0 (m2) Thỏa thuận 27/06/2016 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 258360
Lượng truy cập: 53255637
ĐẦU TRANG